Wat kunnen wij voor u betekenen?

 

 

Destinare

samen werken aan zelfredzaamheid

 

 

 

 

 

Maak een afspraak voor gratis spreekuur

06-28183768

Algemeen

De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die

dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. De gemeente moet inwoners passende ondersteuning bieden bij dagelijkse taken en het huishouden, als

iemand dat niet (helemaal) zelf kan. Een inwoner kan dan eerst terecht bij een algemene voorziening (voor iedereen beschikbaar), en als dat nodig is, daarna bij een maatwerkvoorzienig (hulp voor de speciale

behoefte van een inwoner).

Door behoud en/of versterking van zelfredzaamheid kan zorg of intensivering van zorg worden voorkomen of uitgesteld.

 

Destinare biedt u begeleiding die erop gericht is veranderingen aan te brengen in uw huidige leefsituatie door het vergroten van uw vaardigheden. Wij gaan hierbij uit van uw eigen kracht maar bieden het steuntje in de rug.

 

De kosten voor deze zelfredzaamheidbevordering kan betaald worden uit uw persoonlijk vermogen,

uw PGB-budget of dmv zorg in natura.

Wij kunnen samen met u werken aan een nieuwe “bestemming” in uw leven.