Bewindvoering      Destinare

                           samen werken aan zelfredzaamheid
        Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek 

                        06-28183768

Bewindvoering


Soms is iemand niet meer (geheel) in staat om de eigen belangen goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. Meerderjarigen die door lichamelijke of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden niet meer in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren, komen in aanmerking voor beschermingsbewind. Dit beschermingsbewind wordt uitgevoerd door de bewindvoerder. Met een onderbewindstelling wordt (een deel van) het vermogen van de betrokkene beschermd.

Het doel van bewindvoering is het op orde brengen en/of houden van de financiële situatie en het zo goed mogelijk behartigen van de financiële belangen van mensen die dat zelf tijdelijk of blijvend niet kunnen.

 

De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post en de betaling van vaste lasten. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een budgetbeheer-rekening op naam van de client. De beschikking over deze budgetbeheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op een rekening waarover de cliënt zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft.


Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Indien een client schulden heeft zal de bewindvoerder echter wel trachten via de daarvoor geëigende wegen tot een schuldenregeling te komen.