Taken bewindvoerder      Destinare

                           samen werken aan zelfredzaamheid
        Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek 

                        06-28183768

Taken bewindvoerder


De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Er wordt jaarlijks rekening en verantwoording afgelegd aan cliënt.

 

 

Tot de werkzaamheden behoren:

 • Aanvragen van het bewind.
 • Het uitvoeren van betalingen volgens het opgestelde budgetplan.
 • Declaratie ziektekosten (in overleg met klant)
 • Inregelen/controleren toeslagen Belastingdienst.
 • Aanvragen bijzondere bijstand kosten bewindvoering
 • Kwijtschelding aanvragen gemeentelijke belastingen.
 • Het verzorgen van een eenvoudige belastingaangifte box 1.
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Het opstarten van schuldhulpverlening in samenwerking met een schuldhulpverlener
 • Telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen)
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter