Budgetcoaching Plus+schulden      Destinare

                           samen werken aan zelfredzaamheid
        Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek 

                        06-28183768

Budgetcoaching Plus+schulden ( 2 uur per maand)


Het eerste gesprek informatief en gratis. In het tweede gesprek zetten wij alle inkomsten, vaste lasten, extra kosten en achterstallige betalingen op een rij. Wij kijken of er optimaal gebruik wordt gemaakt van toeslagen, kwijtscheldingen, verzekeringen, e.d. Wij stellen samen met u een Budgetplan op waardoor u een overzicht heeft van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen.


Bij budgetcoaching plus opent u een beheerbankrekening waarop de inkomsten worden gestort. Wij betalen  hiervan de vaste lasten en bouwen, indien afgesproken, een reserve op volgens het budgetplan.

Wij begeleiden u bij het indienen van rekeningen voor uw zorgverzekeraar. Ook adviseren wij u bij de correspondentie en communicatie met belastingdienst of andere instantie met betrekking tot uw financiele zaken.


Op uw eigen leefgeld rekening storten wij wekelijks of maandelijks het leefgeld. U ontvangt de afschriften van de beheerrekening en u heeft altijd inzage via internet. Wij bekijken samen de post die betrekking heeft op financiën en adviseren daarbij.

 

Wij nemen contact op met schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders. Ook kunnen wij u begeleiden

naar de gemeente ivm het opstarten van een schuldhulpverleningstrajekt of WSNP.