Budgetcoaching Plus      Destinare

                           samen werken aan zelfredzaamheid
        Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek 

                        06-28183768

Budgetcoaching Plus   (1,5 uur per maand)


Het eerste gesprek informatief en gratis. In het tweede gesprek zetten wij alle inkomsten, vaste lasten,

extra kosten en achterstallige betalingen op een rij. Wij kijken of er optimaal gebruik wordt gemaakt van toeslagen, kwijtscheldingen, verzekeringen, e.d. Wij stellen samen met u een budgetplan op waardoor u

een overzicht heeft van alle inkomsten, uitgaven en reserveringen.


Bij budgetcoaching plus opent u een beheerbankrekening waarop de inkomsten worden gestort.

Afhankelijk van de gemaakte afspraak betalen wij of u de vaste lasten en bouwen indien afgesproken

een reserve op conform het budgetplan.


Wij begeleiden u bij het indienen van rekeningen voor uw zorgverzekeraar. Ook adviseren wij u bij de correspondentie en communicatie met belastingdienst of andere instantie met betrekking tot uw

financiële zaken. Op uw eigen leefgeld rekening wordt wekelijks of maandelijks het leefgeld gestort.

U ontvangt de afschriften van de beheerrekening en u heeft altijd inzage via internet.


Wij bekijken samen de post die betrekking heeft op financiën en adviseren daarbij.