Gemeenten

Specialistische financiële begeleiding


Gemeente ervaren een toenemende vraag naar financiele hulpverlening. Snelle en effectieve hulp is nodig en het liefst zo vroeg mogelijk om ( problematische) schulden te voorkomen of op te lossen.


Preventie van schulden en betalingsachterstanden wordt steeds meer gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gemeenten maken daarom samenwerkingsafspraken met crediteuren zoals woningcorporaties en zorgverzekeraars over het uitwisselen van betaalsignalen. Maar ook samenwerking met organisaties in het maatschappelijk veld, zoals kerken, voedsel- en kledingbanken en signalerende organisaties als scholen en huisartsen staat bij veel gemeenten op de agenda.


Het doel van vroegsignalering is om burgers met dreigende problematische schulden tijdig in beeld te krijgen. Hoe eerder iemand in beeld is bij de schuldhulpverlening hoe sneller gestart kan worden met het zoeken naar een oplossing. Voordelen voor de gemeenten zijn: snelle en directe inzet mogelijk, maatwerk, laagdrempelig, uitstroom begeleiding bevorderen, voorkomen van financiële escalaties, voorkomen van maatschappelijke kosten bv bij ontruiming, voorkoming van langdurige trajecten met bewindvoering


Wij bieden specialistische financiele begeleiding met als doel stabilisatie van de situatie. Samen met de klant gaan we op zoek naar oplossingen zodat er weer zicht komt in het huishoudboekje. Inkomsten en uitgaven zijn inzichtelijk en beheersbaar. Zelfredzaamheid is hierin altijd de doelstelling. Wij begeleiden de klant om de financiële zaken op orde te krijgen. We kunnen (tijdelijk) het beheer van de financiën van de klant op ons nemen.


 
      Destinare

                           samen werken aan zelfredzaamheid
        Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek 

                        06-28183768